Sahabat.

PESAN UNTUK DIRIKU DAN SAHABTKU…Carilah sahabat yang bila bersamanya akan menambah 3 perkara ini :

  1. Melihat dirinya mengingatkan kita kepada Allah.
  2. Duduk bersamanya menambahkan ilmu
  3. Melihat amalnya meningkatkan semangat kita untuk beramal.